close

Nachádzate sa pravdepodobne na nesprávnej verzii internetovej stránky spoločnosti OBO Bettermann. Môžete prejsť na nasledujúce národné varianty:

Protipožiarne systémy

Projektovanie požiarnej ochrany pomocou aplikácie OBO Construct BSS

Aplikácia OBO Construct BSS podporí projektantov a inštalatérov pri navrhovaní protipožiarnej ochrany elektroinštalácie. Aplikácia vyšla začiatkom júna 2013 a je dostupná pre zariadenia s operačným systémom iOS a Android.

Pomocou tejto aplikácie môžete jednoducho a rýchlo identifikovať výrobky, ktoré vyhovujú vašim aktuálnym požiadavkám. Prostredníctvom inteligentných otázok budete krok za krokom privedený k vhodným výrobkom a môžete ihneď identifikovať, aký protipožiarny materiál potrebujete. Následne môžete potrebné výrobky ako aj ďalšie príslušenstvo pohodlne pridať na svoj nákupný zoznam a prostredníctvom e-mailu ho odoslať.

Aplikácia Construct BSS pre navrhovanie požiarnej ochrany ponúka na vašom mobilnom zariadení pohodlný prístup na plný rozsah funkcií modulu OBO Construct BSS:

 • Nahliadnuť informácie o protipožiarnych systémoch OBO
 • Všeobecné pokyny pre aplikáciu
 • Informácie o mieste použitia
 • Výhody systému
 • Načítať schválenia a dôležité technické údaje
 • Doba požiarnej odolnosti
 • Certifikáty použiteľnosti
 • Čísla schválení
 • Skúšobné normy
 • Číslo výrobku
 • Vypočítať konkrétne prípady použitia
 • Zadanie rozmerov a káblových vedení zhotovovaného tesnenia prestupu
 • Množstvá materiálu
 • Veľkosť dávky
 • Vytvoriť zoznam materiálu a odoslať ho e-mailom

Uľahčite si prácu s projektovaním požiarnej ochrany a stiahnite si bezplatne aplikáciu OBO Construct BSS na svoj smartfón.