close

Nachádzate sa pravdepodobne na nesprávnej verzii internetovej stránky spoločnosti OBO Bettermann. Môžete prejsť na nasledujúce národné varianty:

Systémy ochrany pred tranzientnými javmi a bleskami

Nový typový rad zvodičov V20/V50

Množstvo variantov vďaka modulárnej konštrukcii

 • Optická indikácia stavu
 • Dvojitá pripájacia svorka PE
 • Varianty s diaľkovou signalizáciou
 • Varianty s diaľkovou signalizáciou (FS) sú vybavené bezpotenciálovým prepínacím kontaktom

Zvodiče prepätia radu V20, typ 2

 • Ochrana pred prepätím podľa VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
 • Zvodová kapacita až 40 kA (8/20) na 1 pól vďaka vysokovýkonným varistorom
 • Použitie: vyrovnanie potenciálu v hlavných a podružných rozvádzačoch

Dostupné napäťové varianty:
(maximálne trvalé napätie AC)

 • 75 V
 • 150 V
 • 280 V
 • 320 V
 • 385 V
 • 440 V
 • 550 V
 • do 1000 V

Kombinovaný zvodič bleskového prúdu radu V50, typ 1+2

 • Vyrovnanie potenciálu na ochranu pred bleskom podľa VDE 0185-305 (IEC 62305)
 • Zvodová kapacita bleskového prúdu 12,5 kA (10/350) na jeden pól a celkovo až 50 kA (10/350)
 • Použitie: vyrovnanie potenciálu na ochranu pred bleskom v budovách triedy III a IV
 • do 160 AgL možno použiť bez predradenej poistky

Dostupné napäťové varianty:
(maximálne trvalé napätie AC)

 • 150 V
 • 280 V
 • 320 V
 • 385 V

Nový vzhľad. Väčší výkon.

Nové typové rady kombinovaných zvodičov V50 a zvodičov prepätia V20.

Dokonale zapadajú do komplexného systému ochrany pred bleskom a prepätím OBO.

Modulárny zásuvný zvodič s dynamickým odpojovacím zariadením a optickou signalizáciou stavu.

V budúcnosti bude možné všetky výrobky OBO učené na ochranu pred bleskom a prepätím jednoducho identifikovať. Nový dizajn loga značky na ochranu pred bleskom a prepätím umožňuje jednoznačnú identifikáciu v každej inštalácii.

Inteligentná konštrukcia, množstvo praktických detailov.

Výhody nového radu zvodičov spočívajú v celom rade dômyselných komponentov. Zvodiče sa dajú rýchlo a bezchybne nainštalovať. Kvalitný materiál a inteligentná konštrukcia umožňujú použitie aj pri vysokom mechanickom namáhaní.

 • Bezpečná manipulácia
  Spoľahlivé a bezpečné zaskočenie vďaka akustickej kontrole (KLIK), pohodlná manipulácia vďaka ergonomickému riešeniu úchopových plôch
 • Ochrana proti chybnému zastrčeniu
  Pre bezpečné zavedenie vrchných častí
 • Optimalizovaný výkonový štítok
  QR kód pre úplnú spätnú vysledovateľnosť (full traceability) každej vrchnej časti zvodiča s uloženou internetovou adresou pre ďalšie informácie pre používateľa.
 • Mäkko odpájané kontakty
  Novo vyvinuté mäkko odpájané kontakty v spojení so zaskakovacím mechanizmom zabezpečujú vrchnú časť ochrán aj v podmienkach najtvrdšieho mechanického namáhania. Klinovité vyhotovenie kontaktov umožňuje jednoduché vsadenie vrchných častí.
 • Kód napätia a typu
  Pre jednoznačné priradenie vrchnej a spodnej časti zvodiča bez rizika zámeny
 • Kvalitné materiály
  Bezhalogénový a UL certifikovaný plast spĺňa najnovšie štandardy v inštalačnej technike.