close

Nachádzate sa pravdepodobne na nesprávnej verzii internetovej stránky spoločnosti OBO Bettermann. Môžete prejsť na nasledujúce národné varianty:

Imprint

Imprint

OBO BETTERMANN Holding GmbH & Co. KG je zastúpená spoločníčkou s neobmedzeným ručením: OBO Bettermann Beteiligungs-GmbH, registrový súd: Okresný súd Arnsberg, registračné číslo: HRB 4833.

Konateľ oprávnený zastupovať: Ulrich Bettermann, Dr. Jens Uwe Drowatzky, Prof. Dr. Robert Gröning

Hüingser Ring 52
D-58710 Menden

Telefón: 0049-2373-89-0
Telefax: 0049-2373-89-238

E-Mail: info@obo.de
Internet: www.obo.de

Registrový súd: Okresný súd Arnsberg
Registračné číslo: HRA 4854

Identifikačné číslo dane z pridanej hodnoty podľa § 27 a zákona o dani z obratu: DE 811 792 270

Zodpovedný v zmysle § 55 ods. 2 štátnej zmluvy o rozhlase a televízii v zjednotenom Nemecku (RStV): Dr. Jens Uwe Drowatzky, OBO BETTERMANN Holding GmbH & Co. KG, Hüingser Ring 52, D-58710 Menden.

Pri otázkach redakcii sa obráťte, prosím, na digital@obo.de

Autorské práva
Všetky texty, obrázky a iné diela zverejnené na internetovej stránke sú chránené autorskými právami. Akékoľvek rozmnožovanie, rozširovanie, ukladanie do pamäte, odosielanie a odovzdávanie, resp. reprodukcia obsahov je bez písomného schválenia firmy OBO BETTERMANN Holding GmbH & Co. KG, Menden výslovne zakázané.
Online urovnávanie sporov (OS)

Informácia k online urovnávaniu sporov: Európska komisia pripravuje platformu na online urovnávanie sporov (OS). Táto platforma má slúžiť ako orgán iniciácie na mimosúdne urovnanie sporov.

 Platforma je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Nezúčastňujeme sa na urovnávaní sporov pred orgánom urovnávania sporov vo veciach sťažností spotrebiteľov.