close

Nachádzate sa pravdepodobne na nesprávnej verzii internetovej stránky spoločnosti OBO Bettermann. Môžete prejsť na nasledujúce národné varianty:

Protipožiarne systémy

Požiarna ochrana so systémom OBO

Vždy na správnej strane.

Základom našej rozsiahlej kompetencie v oblasti požiarnej ochrany je jedinečné široké spektrum výrobkov. Vďaka nemu sa stávame jedným z mála dodávateľov so sortimentom, ktorý pokrýva všetky tri ciele ochrany stavebných konštrukcií.

Tri ciele ochrany stavebných konštrukcií
1. obmedziť šírenie ohňa,
2. zabezpečiť únikové a záchranné cesty,
3. zachovať funkčnosť dôležitých elektrických zariadení.
Projektanti a prevádzkovatelia získavajú vďaka systémom OBO optimálne komponenty pre kompletnú protipožiarnu ochranu a zachovanie funkčnosti svojej budovy.

Tesnenia prestupov

1. Cieľ ochrany: Obmedziť šírenie ohňa
Obmedzením ohňa na určité stavebné úseky zostávajú ostatné časti budov chránené po definovanú dobu. Tým sa získa cenná časová výhoda na evakuáciu ľudí a zahájenie hasiacich prác.

Tesnenia prestupov OBO zachovávajú celistvosť požiarnych úsekov a zabraňujú tak rýchlemu rozšíreniu ohňa a dymu. Tesnenia prestupov sú koncipované pre rôzne typy stien a v nich použité vedenia a rúry.
Inštalácia únikových ciest

2. Cieľ ochrany: Zabezpečenie únikových a záchranných ciest
Po vypuknutí požiaru je dôležitá každá minúta. Únikové a záchranné cesty sa v prípade požiaru stávajú centrálnymi, životne dôležitými komunikáciami budovy. Čím dlhšie ich môžu ľudia využívať, tým vyššie sú šance, že uniknú pred ohňom a nebezpečným dymom.

Pre zabezpečenie únikových a záchranných ciest ponúka spoločnosť OBO rozsiahly program odskúšaných protipožiarnych systémov. Sortiment zahŕňa zväzkové držiaky a káblové svorky z kovu, káblové žľaby, protipožiarne kanály, protipožiarne bandáže a mnoho ďalších výrobkov. Inštalácia únikových ciest sa realizuje nad medzistropmi.
Systémy so zachovaním elektrickej funkčnosti

3. Cieľ ochrany: Zachovanie elektrickej funkčnosti
Funkčnosť elektrických zariadení ostáva zachovaná, ak sa počas požiaru nepreruší prietok prúdu. To znamená: únikové a záchranné cesty zostávajú použiteľné. Dôležité technické zariadenia ako sú núdzové osvetlenia, systémy požiarnej signalizácie, zariadenia na odvádzanie dymu a hasiace zariadenia budú naďalej fungovať. Čím dlhšie zostanú tieto systémy funkčné, tým väčšia bude šanca na záchranu.

Systémy OBO odolajú vysokej teplote ohňa po určitú dobu bez toho, aby bola obmedzená funkčnosť káblov. Od káblového žľabu po odbočnú krabicu sú všetky výrobky otestované podľa národných a medzinárodných noriem.