close

Nachádzate sa pravdepodobne na nesprávnej verzii internetovej stránky spoločnosti OBO Bettermann. Môžete prejsť na nasledujúce národné varianty:

To je OBO

Výrobná kompetencia: najmodernejšie výrobné zariadenia a neustála optimalizácia procesov pre prvotriedne výrobky

  • Galéria

Transparentnosť a efektivita

Snažíme sa o maximálnu transparentnosť pre našich zamestnancov a zákazníkov. Za týmto účelom sa neustále merajú, zobrazujú a ak je to potrebné zlepšujú všetky ciele, procesy a údaje v rámci spoločnosti. Základom nášho úspechu je pritom nepretržitý vývoj a modernizácia našich výrobných zariadení.

Flexibilita a účinnosť

Hľadáme neustále možnosti, ako optimalizovať naše výrobné procesy. Každý jeden zamestnanec OBO vo výrobe prispieva svojim know-how k ďalšiemu rozvoju firmy. Veľká hĺbka výroby a intenzívna automatizácia procesov umožňujú maximálnu flexibilitu a účinnosť pri jasnej segmentácii výrobných prevádzok.