close

Nachádzate sa pravdepodobne na nesprávnej verzii internetovej stránky spoločnosti OBO Bettermann. Môžete prejsť na nasledujúce národné varianty:

To je OBO

Tradícia a inovácia

  • Galéria

    Ulrich a Andreas Bettermann

Prepojenosť

Jadro nášho úspechu sa zakladá na vzájomnej, dôvernej a angažovanej spolupráci našich zamestnancov, dodávateľov a zákazníkov. Zachovanie tejto prepojenosti považujeme ako vlastníci za svoju povinnosť. Je meradlom nášho konania a s našim pričinením by sa s ňou mali identifikovať všetci zamestnanci.

Think connected

Centrálnym kľúčom úspechu spoločnosti OBO je dôsledná, kontinuálna orientácia na špecifické požiadavky našich zákazníkov. Náš cieľ: výrobky a systémy, s ktorými naši zákazníci radi pracujú a s ktorými sú úspešní.

Heslo „Think connected“ je jasným signálom, že sme túto úzku prepojenosť zadefinovali ako ťažiskovú kompetenciu pevne zakotvenú v našom podniku. Len tak môžeme rýchlo a pružne reagovať na meniace sa potreby a podmienky na trhu.

Ulrich Bettermann so svojimi deťmi (zľava) Andreasom, Biancou, Christophom a Thomasom