close

Nachádzate sa pravdepodobne na nesprávnej verzii internetovej stránky spoločnosti OBO Bettermann. Môžete prejsť na nasledujúce národné varianty:

To je OBO

Princíp OBO

  • Galéria

OBO – názov našej značky hovorí už vlastne za všetko

Do roku 1952 to bola dogma: Ak sa mala osadiť hmoždinka, bolo potrebné v danom mieste predvŕtať dieru. Nikto to nespochybňoval. Len jeden inžinier zo spoločnosti OBO sa s tým nechcel uspokojiť. Vyvinul kovovú hmoždinku, ktorú je možné vďaka špeciálnej konštrukcie priamo zatĺcť do steny.

Od tohto momentu mal náš priekopnícky duch svoje meno: OBO – bez vŕtania. Remeselníkom tej doby priniesla táto montážna výhoda značné uľahčenie práce.

Od tohto vynálezu prešlo viac ako polstoročie. Priekopnícky duch OBO však zostal: Naši inžinieri naďalej neustále pracujú na vývoji nových a zdokonaľovaní existujúcich výrobkov, aby sa dali ľahšie a tým aj efektívnejšie namontovať. OBO je naša obchodná značka. OBO znamená našu ambíciu, neustále overovať spokojnosť s našimi výrobkami a výrobky zdokonaľovať.

Príklady pre nepretržité inovácie vo všetkých produktových segmentoch: