close

Nachádzate sa pravdepodobne na nesprávnej verzii internetovej stránky spoločnosti OBO Bettermann. Môžete prejsť na nasledujúce národné varianty:

Testovacie stredisko BET

Ponuka skúšok a skúšobné vybavenie

 • Galéria

Je možné realizovať nasledujúce normové skúšky:

 • Súčasti ochrany pred bleskom podľa EN 50164-1
 • Izolačné iskriská podľa EN 50164-3
 • Prepäťové ochrany podľa EN 61643-11
 • Prístroje pre ochranu dátových vedení podľa EN 61643-21
 • Káblové nosné systémy podľa EN 61537
 • Systémy elektroinštalačných úložných kanálov podľa EN 50085-1
 • Prepojovacie krabice a schránky podľa EN 60670-1 a -22
 • Skúška vplyvu prostredia podľa EN ISO 9227 (skúška trvalou neutrálnou soľnou hmlou)
 • Skúška vplyvu prostredia podľa EN 60068-2-52 (cyklická skúška soľnou hmlou)
 • Skúška vplyvu prostredia podľa EN ISO 6988 (skúška oxidom siričitým)
 • Stupeň ochrany krytom IP podľa EN 60529
 • Pevnosť v ťahu podľa EN 10002-1

Je možné však realizovať aj špecifické požiadavky zákazníkov a skúšky, ktoré nie sú pokryté normami, a to až po nasledujúce parametre:

 • Impulzy bleskového prúdu do 200 kA, 100 As a 10 MA²s
 • Impulzy rázového prúdu do 200 kA 8/20
 • Kombinované rázy do 20 kV 1,2/50 a 10 kA 8/20 (Ri 2 Ω)
 • Kombinované rázy do 10 kV 10/700 a 250 A 5/300 (Ri 40 Ω)
 • Kombinované rázy do 1 kV 10/1000 a 90 A 10/1000 (Ri 10 Ω)
 • Zariadenie pre následný prúd 255 V, 50 Hz, do 3 kA
 • Meranie izolácie do 5 kV AC, 50 Hz
 • Meranie izolácie do 6 kV DC
 • Meranie vodivosti do 63 A, 50 Hz
 • Skúška zaťaženia káblových nosných systémov s dĺžkou do 10 m do 70 kN
 • Pevnosť v ťahu a pevnosť v tlaku do 100 kN