close

Nachádzate sa pravdepodobne na nesprávnej verzii internetovej stránky spoločnosti OBO Bettermann. Môžete prejsť na nasledujúce národné varianty:

Udržateľnosť v OBO

Ekologická udržateľnosť v OBO

Ekologická udržateľnosť vo výrobe: Regenerácia vo výrobe

V OBO sa odpad z výroby len tak nezahadzuje.
Spoločnosť OBO používa na výrobu svojich výrobkov len kvalitné suroviny. Jednou z nich je univerzálny plast PVC, ktorý sa používa napríklad pri výrobe prepojovacích kanálov.

Vďaka inovatívnemu procesu recyklácie je teraz možné tento materiál ešte efektívnejšie využiť. Pritom sa odpad z razenia privádza ako takzvaný regenerát späť do extrúzie. Komplexný recyklačný postup zabezpečuje stálu kvalitu materiálu vyrobeného z 923 ton ročne vzniknutého regenerátu PVC. Súčasne sa ušetrí veľa energie. Presne povedané: 415 ton vykurovacieho oleja, 314 ton plynu, 111 ton uhlia. To zodpovedá redukcii emisií CO2 o 1 108 ton.

Ekologická udržateľnosť vo výrobe: Zelená budúcnosť systémov káblových žľabov

Spoločnosť OBO vyvolala revolúciu v modernom ukladaní káblových žľabov – s novými výrobkami KTS Magic.
„Sú skutočné inovácie v oblasti káblových nosných systémov vôbec ešte možné?“ Keď si do budúcnosti mysliaci inžinieri OBO po prvýkrát položili túto otázku, nikto spočiatku neveril, že by sa ňu dalo odpovedať „áno“. Že to predsa len ide, potvrdzuje OBO svojim patentovaným výrobným postupom DUO-Plus, ktorý predstavuje svetový unikát. Vďaka nemu sú stredné a ťažké káblové nosné systémy OBO nielen zaťažiteľnejšie a priateľskejšie pre montáž, ale aj ekologickejšie.

Z nového výrobného postupu DUO-Plus a kompletne novo vyvinutého technologického zariadenia profituje aj životné prostredie: Pri výrobe káblových žľabov sa znížia emisie CO2 o cca 2 600 ton za rok v porovnaní so štandardným výrobným postupom. Prepočítané na počet najazdených kilometrov bežného osobného automobilu to predstavuje 375 okruhov okolo Zeme. Na vykompenzovanie tohto množstva CO2 za rok by bolo potrebné vysadiť cca 200 000 mladých bukov.

Ekologická udržateľnosť s novými materiálmi: Stúpajúci dopyt po obnoviteľných surovinách

Spoločnosť OBO ponúka známe a často používané výrobky zo segmentu spojovacích a upevňovacích systémov teraz už aj z obnoviteľných surovín.
Materiálom novej generácie výrobkov GREEN PRODUCTS sú inovatívne plasty z obnoviteľných surovín, ako je napr. celulóza (súčasť dreva) alebo biopolyamid. Vlastnosti zostávajú nezmenené: Tento materiál sa dá rovnako dobre spracovať ako porovnateľné výrobky z bežných plastov. Aj čo sa týka životnosti, nie sú žiadne rozdiely.

Používanie novej generácie výrobkov GREEN PRODUCTS predstavuje ďalší krok, ktorý urobila spoločnosť OBO v prospech udržateľnosti. Šetrením fosílnych surovín tak tieto výrobky vyhovujú súčasným požiadavkám na zvýšenie environmentálnej zlučiteľnosti budov.

Ekologická udržateľnosť pri spotrebe energie: Osvedčená spoľahlivosť je teraz k dispozícii aj s integrovaným svetlom.

OBO nosné káblové systémy s integrovanými LED svietidlami sa starajú o viac efektivity a bezpečnosti v parkovacích budovách.
Spoločnosti OBO a Hella otvorili spoločne novú kapitolu osvetlenia – s káblovými nosnými systémami s integrovanými univerzálnymi modulmi LED. Z tohto vyplývajú netušené výhody pre montáž a trvalú prevádzku. Základom tohto nového typu inštalácie sú svetelné jednotky, ktoré pozostávajú z káblového žľabu, káblového vodiča alebo z malého kanálu AZ a modulu LED. Tento integrovaný systém sa vyznačuje nízkou spotrebou energie, je mimoriadne trvácny, robustný, s minimálnymi nárokmi na údržbu. Porovnanie s bežným svetelným systémom sa v každom prípade oplatí: Pri 3 000 svietidlách a dobe amortizácie menej ako 1,5 roka vychádza pre 30-ročnú dobu prevádzky úspora prevádzkových nákladov vo výške 3 miliónov eur a úspora emisií CO2 vo výške 600 ton za rok (0,57 kg/kWh).

Stále viac elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov

Dôležitým zdrojom pre výrobu 30 000 výrobkov OBO je energia. Len čo sa týka elektrickej energie je v prevádzke Menden každoročne potrebných približne 20 miliónov kilowatthodín. Samozrejme, že táto potreba prináša so sebou aj osobitnú zodpovednosť. Spoločnosť OBO preto dôsledne prešla na prírodnú elektrinu vyrobenú na 100 % z obnoviteľných zdrojov.

Rozhodnutím sa pre elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov sa spoločnosti OBO podarilo znížiť emisie CO2 o 9 800 ton za rok. Pre porovnanie: Rovnaké množstvo emisií by vzniklo, keby každý z 2 000 zamestnancov OBO najazdil svojim autom ročne 28 000 kilometrov. Na biologické vykompenzovanie takéhoto množstva CO2 by bolo potrebné vysadiť napr. 783 000 bukov.
Nesporný pôvod našej zelenej elektrickej energie je kontrolovaný a certifikovaný organizáciou TÜV Süd na základe prísnych noriem. Prechod na zelenú energiu znamená ďalší krok OBO na ceste k lepšej udržateľnosti.

Na iný ekologický zdroj energie vsadil závod OBO v Maďarsku. Nové fotovoltaické zariadenie s celkovým výkonom 13 000 Wp využíva slnečnú energiu na podporu prevádzky vlastných výrobných zariadení.