close

Nachádzate sa pravdepodobne na nesprávnej verzii internetovej stránky spoločnosti OBO Bettermann. Môžete prejsť na nasledujúce národné varianty:

Data protection declaration

Data protection declaration

OBO Bettermann GmbH & Co. KG, Hüingser Ring 52, 58710 Menden (ďalej len: „my“) je ako prevádzkovateľ webovej stránky www.obo.de v zmysle spolkového zákona o ochrane osobných údajov (Bundesdatenschutzgesetzes („BDSG“)) zodpovedným orgánom za osobné údaje používateľov (ďalej len: „vy“) webovej stránky.

Chránime vaše súkromie a vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje zhromažďujeme, spracovávame a používame v súlade s obsahom týchto predpisov o ochrane osobných údajov, ako aj použiteľnými nemeckými zákonmi o ochrane osobných údajov, najmä BDSG a zákonom o telemédiách (Telemediengesetz („TMG“)). V týchto predpisoch o ochrane osobných údajov sa upravuje, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme, spracovávame a používame. Preto vás prosíme, aby ste si starostlivo prečítali nasledujúce vysvetlenia.

 

1. Zhromažďovanie osobných údajov

1.1 Osobné údaje v zmysle týchto ustanovení o ochrane osobných údajov sú jednotlivé údaje o vašich osobných a vecných pomeroch. Patria k nim najmä vaše meno, vaša e-mailová adresa a telefónne číslo.

1.2 K osobným údajom patria aj informácie o používaní našej webovej stránky, ktoré zhromažďujeme podľa tohto vyhlásenia o osobných údajoch. Spravidla sa tak stane použitím logfiles a cookies na základe čisto informačnej návštevy webovej stránky.

 

2. Účely použitia

Vaše osobné údaje používame na nasledujúce účely:

2.1 Na spracovanie vami požadovaných informácií, príp. požiadaviek, ktoré nám smerujete;

2.2 Na možnosť zaslania informačného letáku, ktorý ste si objednali.

2.3 Na zistenie, že naša webová stránka sa voči vám prezentuje čo najefektívnejším a najzaujímavejším spôsobom.

2.4 Aby sme vám umožnili zúčastniť sa interaktívnych ponúk, ako napr. príp. súťaží, pokiaľ si to želáte;

2.5 Na zabránenie príp. zneužitia, ako napr. úmyselné útoky na systémy OBO, príp. na zaručenie ich bezpečnosti.

 

3. Informácie o vašom počítači, cookies a útokoch

3.1 Pri každom prístupe na našu stránku zhromažďujeme nasledujúce informácie o vašom počítači, príp. inom zariadení, ktorým sa dostávate na naše stránky: IP adresa vášho počítača, príp. iného zariadenia, dopyt vášho prehliadača a čas tohto dopytu. Okrem toho sa v rámci tohto dopytu zaznamenáva status a prenesené množstvo údajov. Zhromažďujeme aj informácie o produkte a verzii použitého prehliadača a o operačnom systém vášho počítača. Ďalej zaznamenávame, z akej webovej stránky bol použitý prístup. IP adresa vášho počítača sa pritom ukladá len na čas vášho použitia webovej stránky v skrátenej forme a hneď potom sa vymaže, ibaže by ste výslovne súhlasili s uložením IP adresy v neskrátenej forme. Ostatné údaje sa ukladajú na obmedzenú dobu trvania. Tieto údaje používame na prevádzku našej webovej stránky, hlavne na určenie a odstránenie chýb webovej stránky, na zistenie využitia webovej stránky a vykonanie úprav alebo zlepšenie.

3.2 Podľa okolností zhromažďujeme okrem iného informácie o využití našej webovej stránky použitím tzv. cookies prehliadača. Sú to malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom dátovom nosiči a ukladajú určité nastavenia a dáta na výmenu s naším systémom cez váš prehliadač. Cookie spravidla obsahuje názov domény, z ktorej boli odoslané údaje s cookie a alfanumerický identifikačný znak. Cookies umožňujú našim systémom identifikovať zariadenie používateľa a ihneď sprístupniť prípadnú predvoľbu. Akonáhle bude mať používateľ prístup na platformu, prenesie sa cookie na pevný disk príslušného používateľa. Cookies nám pomáhajú zlepšovať webové stránky a ponúknuť vám lepšie služby prispôsobené ešte viac vašim potrebám. Umožníte nám znova identifikovať váš počítač, keď sa vrátite na našu webovú stránku a tým:

– Ukladať informácie o vašich uprednostňovaných aktivitách na webovej stránke a zamerať tak našu webovú stránku na vaše individuálne záujmy. Obsahuje to napríklad reklamu, ktorá zodpovedá vaším osobným záujmom:

– Zvýšiť rýchlosť spracovania vašich dopytov.

3.3 V cookies, ktoré používame sa ukladajú iba vyššie objasnené údaje o vašom používaní webovej stránky. Nepriraďujú sa vám osobne, ale identifikačné číslo sa priraďuje ku cookie („Cookie-ID“). Nedôjde k spojeniu Cookie-ID s vaším menom, vašou IP adresou alebo s podobnými údajmi, ktoré by umožňovali priradiť cookies k vám.

3.4 Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzw. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré prostredníctvom nich umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie o vašom použití tejto webovej stránky vytvorené pomocou cookie sa spravidla prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA. V prípade aktivácie anonymizovania IP na tejto webovej stránke však Google vašu IP najskôr skráti v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných v štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a skráti sa tam. Google použije teto informácie len na základe poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavovanie hlásení o aktivitách webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a používaním internetu voči prevádzkovateľovi webovej stránky. Vaša IP adresa zaslaná z vášho prehliadača v rámci Google Analytics sa nebude spájať s inými dátami spoločnosti Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v takomto prípade možno nebudete môcť v plnom rozsahu používať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu dát vzťahujúcich sa na používanie webovej stránky vytvorených prostredníctvom cookies (vrát vašej IP adresy) spoločnosti Google, ako aj spracovanie týchto dát spoločnosťou Google tak, že si stiahnete z odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) dostupné doplnky prehliadača a inštalujete ich.

Zaznamenávaniu môžete zabrániť prostredníctvom Google Analytics tak, že kliknete na nasledujúci odkaz. Nastaví sa Opt-Out-Cookie, ktoré v budúcnosti zabráni ukladaniu vašich dát pri návšteve tejto webovej stránky: Google Analytics deaktivovať.

Bližšie informácie o podmienkach používania a o ochrane osobných údajov nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html príp. na https://www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme na to, že na tejto webovej stránke bol Google Analytics rozšírený o kód „gat._anonymizeIp();“, na zabezpečenie anonymizovaného zaznamenávania IP adries (tzv. maskovanie IP).“

Používame Google Analytics vrátane funkcií Universal Analytics. Universal Analytics nám umožňuje analyzovať aktivity na našich stránkach naprieč rôznymi zariadeniami (napr. pri prístupe prostredníctvom laptopu a neskôr cez tablet). Toto umožňuje pseudonymné priradenie ID užívateľa k užívateľovi. Takéto priradenie nastane približne vtedy, keď sa registrujete k zákazníckemu účtu, príp. prihlásite sa na váš zákaznícky účet. Spoločnosti Google sa však neodosielajú žiadne osobné údaje. Aj keď s Universal Analytics pribudnú ku Google Analytics ďalšie funkcie, neznamená to, že je s tým spojené obmedzenie opatrení na ochranu osobných údajov ako maskovanie IP alebo browser-add-on.

3.5 Pred aktivovaním Cookies prehľadávača vás informujeme o ich používaní na úvodnej stránke našej internetovej stránky zobrazením textu:

„Informácia o používaní Cookies: Cookies nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našej internetovej stránky súhlasíte s tým, že používame Cookies. Bližšie informácie o používaní Cookies získate na stránke s vyhlásením o ochrane osobných údajov.“

Ak používate našu internetovú stránku, súhlasíte s používaním a ukladaním Cookies na vašom koncovom zariadení. Váš prehliadač môžete môžete nastaviť aj tak, že ukladanie Cookies nebudete akceptovať. Nezabudnite však na to, že v tomto prípade budete môcť používať našu internetovú stránku len obmedzene alebo vôbec nie. Ak chcete akceptovať len naše Cookies, nie však Cookies našich poskytovateľov služieb a partnerov, vo vašom prehliadači si môžete zvoliť nastavenie „Blokovať Cookies ďalších predajcov“.

4. Zasielanie informačného letáku

(1) Informačným letákom vás informujeme o ponuke našich služieb.

(2) Ak chcete dostávať informačný leták, potrebujeme od vás e-mailovú adresu a informácie, ktoré nám povoľujú preveriť, že ste majiteľom uvedenej e-mailovej adresy, príp. že jej majiteľ súhlasí so zasielaním informačného letáka. Ďalšie údaje nezisťujeme. Tieto údaje sa používajú len na zasielanie informačného letáku a neposkytujú sa tretím osobám.

(3) S prihlásením odberu informačného letáka v ňom súhlasíte s tým, že si uložíme vašu IP adresu a dátum prihlásenia. Toto uloženie slúži výlučne ako doklad v prípade, že e-mailovú adresu zneužije tretia osoba a prihlási sa bez vedomia osoby oprávnenej na odber informačného letáku.

(4) Váš súhlas s ukladaním údajov, e-mailovej adresy, ako aj s používaním na zasielanie informačného letáku môžete kedykoľvek odvolať. Odvolať ho môžete cez odkaz v samotných informačných letákoch, alebo oznámením na nasledujúcu e-mailovú adresu digital@obo.de.

 

5. Kontaktný formulár

(1) S použitím kontaktného formulára súhlasíte s tým, že údaje, ktoré ste doňho zapísali budú trvalo uložené na vytvorenie kontaktu a priradenie pre prípadné otázky.

(2) Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti tak, že pošlete e-mail na digital@obo.de.

 

6. Bezpečnosť dát

Všetky informácie, ktoré nám odovzdávate budú uložené na serveroch v rámci Európskej únie. Prenos informácií intranetom, žiaľ, nie je celkom bezpečný, preto nemôžeme zaručiť bezpečnosť odovzdávaných údajov cez intranet na našej webovej stránke. Naša webová stránka a ostatné systémy sú však zabezpečené proti strate, zničeniu, prístupu, zmene alebo šíreniu vašich údajov technickými a organizačnými opatreniami. Najmä vaše osobné údaje sa u nás prenášajú šifrované. Používame pritom kódovací systém SSL (Secure Socket Layer) príp. TLS (Transport Layer Security).

 

7. Odovzdanie vašich osobných údajov

(1) Vaše osobné údaje neodovzdávame tretím osobám, iba ak by ste súhlasili s odovzdávaním údajov, alebo by sme boli oprávnení alebo povinní odovzdávať údaje na základe ustanovení zákona a/alebo úradných alebo súdnych nariadení. Môže pritom ísť najmä o poskytnutie informácie na účely trestného konania, odvrátenie nebezpečenstva alebo na presadzovanie práv duševného vlastníctva.

(2) Na zasielanie požadovaného informačného materiálu sa môže stať, že vaše osobné údaje odovzdáme spracovateľovi pracovných údajov. Spracovateľov pracovných údajov starostlivo vyberáme a zmluvne ich zaväzujeme dodržiavať potrebné technické a organizačné opatrenia podľa § 9 BDSG.

 

8. Ochrana osobných údajov a webové stránky tretích osôb a sociálne médiá

(1) Táto webová stránka môže obsahovať hyperodkazy na a z webových stránok tretích osôb. Ak sledujete hyperodkaz na túto webovú stránku, rešpektujte prosím, že nemôžeme prebrať zodpovednosť alebo záruku za cudzí obsah alebo podmienky ochrany osobných údajov. Presvedčte sa prosím, o daných podmienkach ochrany osobných údajov predtým, ako odovzdáte osobné údaje týmto webovým stránkam.

(2) Naša webová stránka obsahuje odkazy a žiadne doplnky na nasledujúce sociálne médiá: Facebook, Twitter, Youtube, Xing a LinkedIn, Google Plus. Ohľadom používania týchto sociálnych sietí treba rešpektovať ich ustanovenia o ochrane osobných údajov.

 

9. Zmeny týchto ustanovení o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek meniť tieto ustanovenia o ochrane osobných údajov s účinnosťou do budúcnosti. Na webovej stránke je dostupná práve aktuálna verzia. Navštevujte, prosím, túto webovú stránku pravidelne a informujte sa o platných ustanoveniach o ochrane osobných údajov.

 

10. Vaše práva a kontakt

Vaše osobné údaje si môžete kedykoľvek bezplatne pozrieť, príp. požiadať o ich vymazanie a/alebo zablokovanie. Na tento účel a/alebo aby ste o tom získali podrobnejšie informácie sa obráťte na nás prostredníctvom digital@obo.de. Ak by ste mali otázky, komentáre alebo dopyty ohľadom zhromažďovania, spracovania a používania vašich osobných údajov našou spoločnosťou, obráťte sa takisto na nás na uvedenej e-mailovej adrese. Ďalej sme vám k dispozícii aj na nasledujúcich kontaktoch:

OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
D-58710 Menden
Telefón: 0049-2373-89-0
Telefax: 0049-2373-89-238