Systémy protipožární ochrany

Popis systému tvárnic PYROPLUG® Block

Montáž bloků zaříznutých na potřebnou velikost.

Vakuové bloky pro snadné uzavření zbytkové spáry.

Snadná dodatečná instalace vytažením jednotlivých bloků.

Prostup hořlavých trubek bez dodatečných opatření.

Protažené nehořlavé trubky s izolací trasy.

Těsná vestavba bloků do prostupu stropem.

Systém kombinovaných přepážek PYROPLUG® Block se zhotovuje z pěnových bloků, které při požáru nabývají na objemu, aniž by generovaly jakýkoli významnější tlak. Přitom vytvářejí izolující uhlíkovou pěnu. Tato pěna spolehlivě brání průniku ohně a kouře přes protipožární přepážku kabelového průchodu.

Hořlavé trubky se do této přepážky smějí ukládat bez dodatečné manžety. Měděné a ocelové trubky lze oddělit buď s izolací trasy, nebo bez ní.
Všechny přepážky PYROPLUG
® Block jsou zcela bezprašné a bez vláken. To platí samozřejmě i pro případně potřebné dodatečné instalace. Aspekt, který je obzvláště důležitý například při instalaci ve výpočetní technice a laboratořích.

Přednosti systému

Kombinovaná přepážka

Provádění hořlavých trubek bez doplňkových opatření

Provádění nehořlavých trubek s izolací trasy

Snadná montáž bez prachu a vláken

Jednoduchá dodatečná instalace

Stěrková hmota k uzavírání zbytkových spár PYROPLUG® Screed (typ FBA-SP)

Možnost natírání disperzními barvami

Jednostranná montáž

Možnost dodatečné povrchové úpravy na ochranu před vlivy okolního prostředí

Dle ETA lze kombinovat s protipožární pěnou PYROSIT® NG