Systémy protipožární ochrany

Popis systému – protipožární pěna PYROSIT® NG

Očistěte ostění a naneste pomůcky pro zhotovení bednění, například lepicí pásku.

Pěnu naneste odzadu dopředu, zbytky případně odstraňte.

Použijte schválenou izolaci trasy pro kovové trubky.

Elektroinstalační trubky do M40, osazené kabely nebo prázdné.

Protipožární pěna PYROSIT® NG přináší mnoho výhod při používání i zpracování. Dvousložkový materiál vytváří díky speciálnímu složení velice homogenní místní pěnové překážky. Chemická reakce je optimálně přizpůsobena všem požadavkům. Dobrá přilnavost k podkladu zamezuje vytékání pěny z otvoru. Práci lze bez problémů přerušovat za účelem kontroly. PYROSIT® NG má po skončení reakce měkkou konzistenci, která umožňuje velice snadno provádět dodatečné instalace.

Přepážkou se kromě kabelů a vedení smějí současně vést také trubky z oceli, mědi nebo z různých plastů. OBO PYROSIT® NG proto představuje kombinovanou přepážku pro různé profese.

Přednosti systému

Snadné zpracování, a to i při krátkém přerušení práce

Dobrá přilnavost k podkladu

Výtěžnost pěny až 2,1 litru na kartuši

Měkká konzistence – snadné provádění dodatečných instalací

Nevyžaduje úpravu povrchu

Instalace bez prachu a vláken

Možnost kombinování mnoha instalací

Mnoho schválených izolací tras

Akumulátorová vytlačovací pistole pro rozsáhlé projekty

Elektroinstalační trubky do M40, osazené kabely nebo prázdné

Hořlavé trubky do Ø 50 mm lze protahovat bez dodatečných
opatření

Možnost natírání disperzními barvami

Možnost dodatečné povrchové úpravy na ochranu před vlivy okolního
prostředí