Systémy protipožární ochrany

Popis systému – protipožární přepážka kabelových průchodů PYROCOMB® Tubes

Oboustranné uspořádání trubkových manžet při montáži na stěnu.

Montáž na spodní stranu stropu pomocí kovových kotev.

Uzavření kruhových spár intumescentní hmotou DSX.

Spojení polovin manžety a upevnění na stěnu.

Uzavření konců trubek intumescentní hmotou DSX.

Označená přepážka pro svazky instalačních trubek.

Kabelová přepážka PYROCOMB® Tubes sestává z několika velikostí trubkových manžet typu TCX ze systému PYROCOMB®. Umožňuje tak snadno zhotovit přepážky pro svazky pevných nebo pružných elektroinstalačních trubek z plastu. Nehraje přitom roli, zda jsou v trubkách osazeny kabely, nebo zda jsou prázdné.

Protipožární materiál vložený do manžety se v případě požáru po několika málo minutách napění a za vzniku velkého tlaku přitlačí měknoucí svazky. Tím se v případě požáru spolehlivě zabrání přenosu ohně a kouře.

Přednosti systému

Snadné řešení pro svazky elektroinstalačních trubek

Průměr svazku až 125 mm

Maximální průměr trubek ve svazku M63

Pevné a ohebné trubky

Trubky obsazené kabely (max. Ø 21 mm) nebo prázdné

Uzavření prostoru mezi trubkami a kruhových mezer intumescentní hmotou DSX