Systémy protipožární ochrany

Popis systému – odbočná krabice FireBox

Kompletně nainstalovaná krabice FireBox s identifikačním štítkem.

Provedení se čtyřmi svorkami a ochrannou svorkou pro silové kabely.

Provedení s osmi svorkami pro datové kabely a kabely požární signalizace

Kabelový vstup s násuvným těsněním.

Montáž s protipožární šroubovou kotvou prostřednictvím třmenu a dna krabice FireBox.

Rychlá montáž víka díky otáčení rohových šroubů o pouhých 90 stupňů.

FireBox řady T se vyznačuje všemi přednostmi odbočných krabic z termoplastu. Patří mezi ně vysoký stupeň krytí IP a vysoká odolnost proti lomu a rázu. Krabice jsou k dispozici s měkkým násuvným těsněním nebo v uzavřené variantě. Ta umožňuje situovat kabelové vývodky na libovolné místo. Upevnění se provádí volitelně buď pomocí vnějších příložek, nebo dnem krabice pomocí protipožárních šroubových kotev. Svorky jsou odolné proti vysokým teplotám a jsou předem smontovány v jedinou připojovací jednotku. Ochranná svorka je spojena s nosným třmenem, díky čemuž není nutné zakrývat kovové díly.
FireBox je jako propojovací krabice otestována a schválena pro zachování funkčnosti elektrických zařízení dle normy DIN 4102 část 12, třídy E30 až E90. Jistit odbočnou větev umožňuje samostatný držák pojistek.

Přednosti systému

Třídy zachování funkčnosti E30 až E90

Možnost montáže na stěnu i strop

Různé velikosti s rozmanitými možnostmi připojení

Elastický termoplast

Provedení s nárazuvzdorným polykarbonátovým víkem

Varianty s měkkým násuvným těsněním nebo uzavřené provedení

Rychlé zajištění víka pomocí rohových šroubů otočných o 90°

Stupeň krytí až IP66

Pevnost v rázu až IK10

Silové kabely s průřezem vodičů do 16 mm2

Kabely požární signalizace a telekomunikační kabely s průměrem vodičů do 0,8 mm

Součástí dodávky jsou protipožární šroubové kotvy

Svorky pro doplnění svorkovnice jsou k dispozici zvlášť