Systémy protipožární ochrany

Popis systému – obalová trubka PYROCOMB® Intube

Montáž obalové trubky secvaknutím poloskořepin kolem stávající instalace.

Uzavření otvoru maltou PYROMIX®.

Přizpůsobení pěnové ucpávky instalacím nožem a prostřednictvím povrchové úpravy ablační hmotou ASX nepropouštějící zplodiny hoření.

Při montáži na strop použijte bednění. Zamezíte tak vypadnutí obalové trubky.

U některých aplikací je nutné v lehkých příčkách provést zajištění kovovými upínacími pásy.

Obalové trubky plně obsazené kabelovými svazky a elektroinstalačními trubkami.

Se systémem přepážek PYROCOMB® Intube je velice snadné zhotovovat přepážky v masivních stropech nebo stěnách i v lehkých příčkách. Za tímto účelem stačí secvaknout obě poloviny obalové trubky a uložit je do malty v jádrovém vrtu. Obalové trubky se pak uzavřou těsněními a povrch se uzavře požární hmotou ASX. Kabely přitom není třeba opatřovat povrchovou úpravou. Vnitřní povrchová úprava přepážky PYROCOMB® Intube se v případě požáru napění a plně uzavře průřez otvoru. Bezpečně tak zamezí přenosu ohně a kouře.

Přednosti systému

Neobsahuje vlákna

Nejsnadnější instalace, i v případě již instalovaných vedení

Snadná dodatečná instalace

Kabely není třeba opatřovat povrchovou úpravou

100% obsazení vnitřního prostoru

Plastové elektroinstalační trubky do velikosti M32

Možnost skupinového uspořádání

Vodotěsná vnitřní povrchová úprava – možnost zalití obalové trubky