Systémy protipožární ochrany

Popis systému – maltová přepážka PYROMIX®

Maltu rozmíchejte s vodou na požadovanou konzistenci.

Do otvoru naneste maltu, případně použijte bednění.

Použijte schválenou izolaci trasy pro kovové trubky.

Elektroinstalační trubky z oceli rovněž opatřete izolací trasy.

Montáž trubkových manžet pro hořlavé trubky z obou stran stěny.

Kombinovanou přepážku vhodnou pro různé profese opatřete označením.

PYROMIX® je speciální malta neobsahující minerální vlákna, jež slouží k vytváření kabelových a kombinovaných přepážek. V závislosti na přídavku vody je možné hotovou hmotu do otvorů umístit buď ručně, nebo čerpadly a lisy. Díky vysoké přilnavosti k podkladu není u menších přepážek nutné zhotovovat bednění. Porézní konzistence umožňuje snadno provádět dodatečné instalace.

Přednosti systému

Možnost kombinování mnoha instalací

Mnoho přípustných izolací tras, dokonce i Armaflex nebo Foamglas

Neobsahuje minerální vlákna

Možnost použití vlnovodů

Dobrá přilnavost k podkladu

Lze používat i se stavebními díly s nízkou tloušťkou

Požadovanou konzistenci je možné upravit přidáním vody

Snadné provádění dodatečných instalací