Systémy protipožární ochrany

Popis systému kovových hmoždinek

Kotva typu N 6 se závitovým svorníkem.

Kotva typu N-K 6 s plochou hlavou.

Kotva typu BZ.

Kotva typu BZ-IG.

Kotva typu Easy do dutých stropů.

Všechny protipožární kotvy OBO Bettermann k montáži do betonových konstrukčních prvků absolvovaly zkoušky požární odolnosti. K provedeným zkouškám jsou k dispozici odpovídající průkazy.
V závislosti na době požární odolnosti (až 120 minut) byla zjištěna maximální zatížitelnost při ukotvení v betonu. Tyto zjištěné údaje o zatížení jsou obsaženy v příslušných evropských technických schváleních a v příslušné zkušební dokumentaci. Ačkoli je nosnost hmoždinek v případě požáru podstatně menší než ve studeném stavu, plně dostačuje k požárně bezpečnému upevnění různých konstrukčních dílů při rozličných způsobech uložení.

Přednosti systému

Hmoždinky s otestovanou protipožární odolností

Stanovená nosnost v závislosti na době požární odolnosti

Možnost upevnění do betonových stavebních prvků

Možnost upevnění do dutých stropů

Různé rozměry pro rozličné úložné prvky a aplikace