Systémy protipožární ochrany

Popis systému – kabelový žlab SKS se závěsem U

Zavěšení na strop s výložníky umístěnými na jedné straně.

Zavěšení na strop s výložníky umístěnými po obou stranách.

Montáž dvou kabelových žlabů společně na jeden výložník

Montáž pod šikmý strop s variabilní základovou deskou.

Montáž výložníku na závěs pomocí šroubu s plochou kulovou hlavou.

Upevnění závitové tyče ke žlabu při vícevrstvém uspořádání.

Způsob uložení kabelových žlabů typu SKS pod strop pomocí závěsů U splňuje jako normová nosná konstrukce všechny požadavky normy DIN 4102 část 12 pro třídy zachování funkčnosti E30 až E90.
Na závěs U je možné kabelové žlaby namontovat z jedné strany i z obou stran, a to až v šesti vrstvách. Zajištění závitovými tyčemi se upevňuje do vzdálenosti maximálně 100 mm vedle výložníku. Za tímto účelem se pod dno žlabu přišroubuje připojovací konstrukční díl ABR.
Poloha míst styku je libovolně volitelná mezi jednotlivými upevňovacími body. Kabelové žlaby se sešroubovávají pomocí spojek v bočnicích a dodatečné spojovací lišty na dně.

Přednosti systému

Normová nosná konstrukce dle normy DIN 4102 část 12

Třídy zachování funkčnosti E30 a E90

Volný výběr kabelů

Vícevrstvá montáž tras (jednostranně a oboustranně)

Možnost montáže dvou kabelových žlabů na jeden výložník

Lehké konstrukční díly

Montáž výložníku na závěs bez rozpěrky

Libovolné umístění místa napojení žlabů

Montáž závitové tyče pod strop pomocí protipožárního třmenu nebo kotvy s vnitřním závitem