Systémy protipožární ochrany

Popis systému – kabelový žlab RKS-Magic®

Zavěšení na strop v jedné vrstvě.

Zavěšení na strop ve dvou vrstvách s výložníky umístěnými na jedné straně.

Zavěšení na strop ve dvou vrstvách s výložníky umístěnými po obou stranách.

Montáž na stěnu, možná v jedné a dvou vrstvách.

Potřebná minimální vzdálenost od protipožárního podhledu

Montáž zajišťovacích závitových tyčí na konec výložníku pomocí připojovacího úhelníku.

Pro případ požáru byla při ukládání kabelů pomocí kabelových žlabů RKS-Magic® prokázána mechanická stabilita po dobu namáhání požárem 30 minut. Otestovaný úložný systém lze namontovat pod strop nebo na stěnu. Aby se v případě požáru zabránilo zalomení výložníků, je na jejich konci namontováno zajištění závitovou tyčí.

Z důvodu rozdílných deformačních vlastností v případě požáru je třeba kabelové žlaby volit v závislosti na existující vzdálenosti od protipožárního podhledu. Tyto vzdálenosti jsou dokumentovány v protokolu o zkoušce. Při logickém zohlednění parametrů, které jsou v něm uvedeny, lze realizovat i vícevrstvé varianty.

Přednosti systému

Schválený úložný systém

Montáž na stěnu a strop

Do šířky žlabu 300 mm možnost dvouvrstvé montáže s výložníky umístěnými na jedné straně a rozpětím podpěr 1,5 m

Do šířky žlabu 400 mm možnost dvouvrstvé montáže s výložníky umístěnými na jedné straně a rozpětím podpěr 1,0 m

Do šířky žlabu 400 mm možnost dvouvrstvé montáže s výložníky umístěnými na obou stranách a rozpětím podpěr 1,5 m

Maximální zatížení systému kabely 120 kg/m

Průkaz minimální vzdálenosti od protipožárního podhledu

Možnost plného osazení kabelových žlabů

Různé šířky kabelových žlabů