Systémy protipožární ochrany

Popis systému – kabelový žlab RKS-Magic®

Oboustranná montáž na strop s max. třemi vrstvami (2 + 1).

Jednostranné uspořádání s max. dvěma vrstvami.

Montáž na stěnu.

Zasunuté spojení místa styku, stačí jen ohnout spojky ve dně

Rychlá a snadná montáž tvarových dílů pomocí bezšroubového spojení Magic.

Montáž přepážky pomocí šroubů s plochou kulovou hlavou.

Kabelový žlab RKS-Magic® je jako nenormová nosná konstrukce otestován pro zachování funkčnosti elektrických zařízení dle normy DIN 4102 část 12 a schválen pro třídy zachování funkčnosti E30 až E90.

Zajištění závitovými tyčemi není nutné. Tím se jednak šetří materiál, jednak výrazně zjednodušuje a zrychluje instalace kabelů. Bezšroubový zásuvný systém umožňuje vzájemně propojovat kabelové žlaby RKS-Magic® bez použití nástrojů – a tedy mimořádně rychle a hospodárně.

Pro použití v rámci systému zachování funkčnosti stačí po spojení žlabů už jen ohnout pojistné jazýčky ve dně. Zdvojená tloušťka materiálu v prostoru styků a prolisy ve dně zajišťují kabelovému žlabu velmi vysokou nosnost.

Přednosti systému

Otestován dle normy DIN 4102 část 12

Třídy zachování funkčnosti E30 a E90

Vícevrstvá montáž na strop (jednostranná a oboustranná montáž na výložníky)

Není nutné zhotovovat zajištění závitovými tyčemi

Bezšroubové spojení míst styku

Přípustné zatížení jednotlivých žlabů kabely až 20 kg/m

Možnost montáže přepážky a víka

V průběhu trasy je povoleno instalovat tvarové díly