Systémy protipožární ochrany

Přepážky ve stávajících stavbách

Požadavky na stávající budovy

Vypracování
řešení schopného kolaudace

Stavební realizace

Přepážky ve stávajících stavbách – schválení.
Pro veškeré stropy ve starých stavbách i pro speciální stavební prvky v podobě stěnových konstrukcí (sendvičové prvky) platí, že lze použít systém přepážek se schválením pro danou oblast použití nebo systém přepážek odpovídající schválení pro použití v ostění z nehořlavých materiálů. Před montáží byste měli oblast použití projednat s úřadem provádějícím kolaudaci!