Systémy protipožární ochrany

Přechod mezi dvojitou podlahou a únikovou cestou s přepážkou PYROCOMB® Intube CTS-HP200

Pokud dvojité podlahy sousedí například s únikovými cestami s podlahami z lité mazaniny, je v některých případech nutné pod dveřmi na ochranu proti kouři, resp. pod požárními dveřmi zhotovit odpovídající přepážku. Ve většině případů stačí přepážku zhotovit pouze z jedné strany. V takových případech je vhodné použít poloskořepinu typu CTS-HP200 ze systému přepážek PYROCOMB® Intube. Poloskořepina je samolepicí a utěsňuje se pouze na jedné straně. Nabízí požární odolnost až EI120 dle normy EN13501-2.

Přepážky podlahových kanálů zalitých mazaninou se zhotovují v místech nejbližších připojovacích krabic, neboť otvor ve stěně už kvůli zhotovené mazanině není přímo přístupný. Vzdálenost mezi jednotlivými připojovacími krabicemi přitom nehraje roli. Důležité je zhotovit ohnivzdorný uzávěr nepropouštějící zplodiny hoření, který zamezí přenosu požáru. Jako protipožární systém OBO lze použít protipožární pěnu PYROSIT® NG. Ta se z připojovací krabice vstřikuje přímo do komor kanálů.

U otevřených kanálů je třeba přejít až k otvoru ve stěně. V těchto případech se v kanálech přímo pod stěnu montují pěnové bloky PYROPLUG® Block, které vytvářejí požárně bezpečný uzávěr.