Systémy protipožární ochrany

3

Třetí cíl ochrany:
Zachování funkčnosti
elektrických zařízení

V případě požáru musejí únikové a zásahové cesty zůstat použitelné a rovněž musejí nadále fungovat důležitá technická zařízení jako nouzové osvětlení, systémy požární signalizace nebo zařízení k odtahu kouře. Z toho důvodu je bezpodmínečně nutné zvlášť jistit napájení těchto systémů elektrickou energií. Určitá technická zařízení by dále měla po dostatečně dlouhou dobu podporovat hasiče při likvidaci požáru.

Kde je zapotřebí zachování funkčnosti
Technická zařízení se zachováním funkčnosti jsou vyžadována u následujících budov a systémů:
• Nemocnice
• Hotely a restaurace
• Výškové domy
• Shromaždiště
• Komerční budovy
• Uzavřené velkokapacitní garáže
• Zařízení metra
• Chemický průmysl
• Elektrárny
• Tunely

Důvodem je to, že se v těchto budovách pravidelně pohybuje větší množství lidí. Z této skutečnosti vyplývá zvýšené bezpečnostní riziko pro velké skupiny lidí. U určitých systémů je však nezbytné zajistit také ochranu majetku a životního prostředí.

30 minut: Zachování funkčnosti zaručuje bezpečnou evakuaci a únik

Prvních 30 minut po propuknutí požáru hraje velmi důležitou roli. Aby bylo možné postiženou budovu rychle vyklidit, musí být po tuto dobu zajištěno zachování funkčnosti následujících zařízení:

Nouzové osvětlení

Osobní výtahy s ovládáním pro případ požáru

Požární hlásiče

Zařízení pro vyhlašování požáru a udělování pokynů

Zařízení pro odtah kouře

90 minut: Zachování funkčnosti umožní účinnou likvidaci požáru

Pro podporu likvidace požáru je nutné zajistit, aby určitá technická zařízení zůstala v provozu až 90 minut po vypuknutí požáru v budově. Mezi tato zařízení patří:

Požární čerpadla pro zásobování požární vodou

Ventilátory pro nucený odtah kouře a tlaková zařízení pro ochranu před kouřem

Požární výtahy

Transportní zařízení v nemocnicích a podobných zařízeních