Systémy protipožární ochrany

2

Druhý cíl ochrany:
Zabezpečení únikových cest

Co je úniková a záchranná cesta?
Podle stavebních předpisů musí být v budovách cesty, které jsou používány nejen k běžnému pohybu po budově ve vertikálním i horizontálním směru, ale musí poskytnout také možnost záchrany v případě požáru. Budovy je proto předepsáno vybavit alespoň jednou stavební únikovou a zásahovou cestou. V závislosti na druhu budovy mohou být ale vyžadovány i další stavební únikové a zásahové cesty.

Patří mezi ně:

potřebná schodiště (zpřístupnění ve svislém směru);

propojovací prostory mezi potřebnými schodišti a východy do venkovního prostoru;

potřebné chodby (zpřístupnění ve vodorovném směru).

Musí být zejména zajištěno, aby tyto cesty bylo bez nebezpečí možné k opuštění budovy používat i v případě požáru. Kromě evakuace slouží únikové cesty také místnímu hasičskému sboru k provedení zásahu.

V oblasti únikových a zásahových cest platí, že instalace nesmí představovat další požární zátěž. Tento požadavek musí být splněn odpovídajícím způsobem instalace:

Instalace systému pod omítku

Instalace do systémů protipožárních kanálů

Instalace nad zavěšenými protipožárními podhledy

Použití nehořlavých materiálů

Použití vedení s lepším chováním v případě požáru

V cca 95 procentech všech obětí požáru je příčinou úmrtí otrava plyny! Únikové a zásahové cesty jsou v případě požáru hlavními tepnami budovy, které musejí za všech okolností zůstat použitelné!